Schválený SUMP: Naše města míří k udržitelné mobilitě!

Naše města Chomutov a Jirkov se nyní mohou pyšnit plnohodnotným Plánem udržitelné městské mobility (SUMP), který byl oficiálně schválen komisí Ministerstva dopravy ČR dne 28. 5. 2024. 🎉 Tento strategický dokument nám umožní efektivně řešit dopravní problémy a nasměrovat rozvoj dopravy tak, aby byl dlouhodobě udržitelný a přívětivý pro všechny obyvatele.

I přes tento úspěch ale naše práce nekončí. Města se neustále vyvíjejí, a s nimi i dopravní potřeby občanů. Vzhledem k tomu, že Plán mobility je zčásti založen na datech z roku 2018, již nyní připravujeme jeho komplexní aktualizaci, aby odpovídal očekávaným budoucím potřebám a podmínkám. Část o veřejné hromadné dopravě jsme úspěšně aktualizovali již na začátku tohoto roku.

Plánujeme také rozvíjet další projekty, jako jsou online bezbariérové trasy, které usnadní přesun osobám se sníženou schopností pohybu a orientace, nebo firemní plány mobility, které pomohou zlepšit dopravní situaci v rámci místních podniků. 

Podrobné výstupy a aktuální dokumenty najdete v sekci “DOKUMENTY” na našem webu.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na zpracování, projednání a schválení tohoto klíčového dokumentu!