DOKUMENTY

Seznamte se zpracovanými výstupy

V této sekci jsou zveřejněny dokumenty, se kterými pracujeme při tvorbě plánu mobility, zároveň jsou zde zveřejňovány zápisy z jednání pracovních skupin a hlavní výstupy.

Pracovní výkresy k jednání pracovních skupin a připomínkování veřejností.

Komunikační strategie

Analýza veřejné hromadné dopravy

Základní komunikační síť automobilové dopravy

Zatřídění komunikací

NA ZPRACOVÁNÍ SE PODÍLÍ:

ZADAVATEL
Statutární město Chomutov

ZPRACOVATEL
UDIMO, spol. s r.o.

ŘÍDÍCÍ SKUPINA
Členy řídícího výboru jsou zástupci zadavatele, tedy statutárního města Chomutov, kteří mají v kompetenci řídit tento projekt ze strany města, včetně zástupce zpracovatele.

  • David Dinda (Statutární město Chomutov), Náměstek primátora
  • Ing. Jana Tröglová (Statutární město Chomutov), Vedoucí odboru rozvoje a investic
  • Mgr. Vladimír Skála (Statutární město Chomutov), Referent (strategie) odboru rozvoje a investic
  • Ing. Stanislav Říha (Statutární město Chomutov), Referent (strategie) odboru rozvoje a investic
  • Ing. Radek Štejnar (Město Jirkov), Starosta
  • Ing. Jitka Řeháková (Město Jirkov), Vedoucí odboru vnitřní správy a vztahů k veřejnosti
  • Ing. Reiner Milan (Město Jirkov), Vedoucí odboru majetku města a útvaru investic
  • Ing. Václav Záveský (Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s.), Dopravní náměstek
  • Oskar Richter (Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s.), Technický náměstek
  • Ing. Pavel Roháč, (UDIMO spol. s r.o.), Vedoucí projektu

PRACOVNÍ SKUPINY
Pracovní skupiny jsou tvořeny z řad zástupců objednatele, zpracovatele a odborníků na danou oblast věnující se všem konkrétním dílčím tématům v rámci SUMP.

VEŘEJNOST

PODNIKATELSKÝ SEKTOR

VEŘEJNÝ A NEZISKOVÝ SEKTOR

město Jirkov

Městské gymnázium a Základní škola Jirkov