DOKUMENTY

Seznamte se zpracovanými výstupy

V této sekci jsou zveřejněny dokumenty, se kterými pracujeme při tvorbě plánu mobility. Zároveň jsou zde zveřejňovány pracovní výstupy a výkresy k jednání pracovních skupin a připomínkování veřejností.


Analytická část _elektronická verze

Komunikační strategie

Analýza veřejné hromadné dopravy

Oblasti průzkumu vícepodlažní obytné zástavby

Stanoviště průzkumu silniční dopravy

Základní komunikační systém

Zatřídění komunikací


Návrhová část_elektronická verze

Individuální automobilová doprava – návrh Základního komunikačního systému, návrh r. 2030

Individuální automobilová doprava – návrh tras nákladní dopravy, r. 2030

Cyklistická doprava – návrh základní sítě, r. 2030

Statická doprava – návrh pro oblast centra města a přilehlé okolí, r. 2030


Poznámka: elektronická verze značí poslední aktuální verzi dané přílohy, která ještě může být předmětem dalších úprav dříve, než bude převedena do finální podoby.